آزمایشگاه‌ پیشرفته‌ی شرکت با کارشناسان خبره و تجهیزات مدرن در زمینه‌ی کشت بافت و گیاهان دارویی فعالیت می‌کند.