مدیریت وب‌سایت: جناب آقای علی بهرامشاهی (09172822786)

شرکت دانش بنیان زیست فناوران هرمزگان به منظور فعالیت های پژوهشی و آموزشی و تولیدی در زمینه تولید و فرآوری گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی که قابلیت استفاده دارویی دارند و نیز مکمل های غذایی، من جمله فرآورده های دریایی  و همچنین پژوهش در زمینه های خاص و مورد نیاز زیست فناوری در سال 1392 تأسیس گردید، ظرفیت های عظیم فعالیت در حوزه های زیست فناوری، مجموعه کارشناسان این شرکت را برآن داشته که با استفاده از نیروهای متخصص موجود در کشور و ظرفیت مراکز آموزشی و پژوهشی، علاوه بر حرکت در تأمین برخی نیازهای داخلی رویکرد صادراتی را مد نظر قرار دهند، بی شک فرصت های بی شمار در حوزه زیست فناوری علاوه بر افزایش کیفیت زندگی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور می تواند، فرصت ها و دورنماهای بسیار جدید و مستعدی را در اختیار محققان و کارآفرینان کشور قرار دهد.

خدمات اصلی شرکت: آموزش دوره‌های زیست مرتبط با آبزیان و گیاهان دریایی.